Случаи


Клиничен случай на д-р Иван Горялов, излекуван с Алекзандър брекети според принципите на Дисциплината „Алекзандър”
  • Лечение на клас 2 захапка и струпани зъби с брекети и хедгер при подрастващ пациент (момче на 14 г.)

профил преди ортодонтско лечениепрофил след ортодонтско лечение с брекети

усмивка преди ортодонтско лечениеусмивка след ортодонтско лечение с брекети

струпани зъби преди ортодонтско лечениеподредени зъби след ортодонтско лечение с брекети

клас 2 захапка преди ортодонтско лечениеклас 1 захапка след ортодонтско лечение с брекети

клас 2 захапка преди ортодонтско лечениеклас 1 захапка след ортодонтско лечение с брекети

струпани зъби преди ортодонтско лечениеподредени зъби след ортодонтско лечение с брекети